NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning

Veel bedrijven zoeken bij het vervullen van vacatures eerst intern. Omdat het voor veel bedrijven nog steeds lastig is goed gekwalificeerde kandidaten te krijgen, wordt er tegenwoordig veel gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling van de eigen medewerkers. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan is inmiddels een bekend verschijnsel. Op zich is dit een goede ontwikkeling. Medewerkers zien dat er toekomstperspectief is binnen uw bedrijf, en dat werkt motiverend. Zelfontplooiing, carrièreplanning en perspectief; het zijn voor veel medewerkers belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Maar ook bij interne werving draait het niet alleen om de expertise en ervaring van een medewerker. Ook hier is inzicht in de persoonlijkheid van groot belang. Aangezien de interne kandidaat al min of meer een bekende is, gaat men er makkelijk vanuit dat men de kandidaat al kent. Het is de vraag of dat zo is. U heeft waarschijnlijk een goed beeld van het huidige functioneren van de kandidaat, maar weet u ook in hoeverre de persoonlijkheid van de kandidaat voldoet aan de eisen van de nieuwe functie? En bent u nog wel in staat objectief te kijken naar een medewerker die al enige tijd bij u in dienst is?

Door een kandidaat een persoonlijkheidsonderzoek af te nemen, ontwijkt u deze valkuilen. Het totaalbeeld dat u hiermee verkrijgt, geeft aan of uw interne kandidaat daadwerkelijk geschikt is voor de functie. De uitslagen van het IPP vormen een heel goede basis voor een persoonlijk ontwikkelingstraject voor medewerkers en daaruit volgend een carrièreperspectief. De ervaring leert dat de betrokken kandidaten er zelf veel aan hebben, omdat het hen inzicht geeft in hun kerncompetenties en valkuilen.

Naar boven