NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Voordelen van het IPP®

 

Online: Snel & gemakkelijk
Het IPP is dé online onderzoeksmethode van de 21ste eeuw voor de professionele Human Resources Manager. Een van de belangrijkste voordelen van online onderzoeken is - naast de lage kosten - de snelheid. Snelheid van aanmelden, snelheid van onderzoek en snelheid van terugkoppelen!

Wetenschappelijk verantwoord
Het IPP is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en daardoor volledig wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord. Daarnaast hebben wensen uit het bedrijfsleven centraal gestaan bij de ontwikkeling; zo is veel aandacht besteed aan praktische toepasbaarheid. De terugkoppeling is duidelijk, helder en direct toepasbaar.

Door onze snelle werkwijze geeft u een goede kandidaat minder mogelijkheid om bij andere werkgevers te solliciteren
Met het IPP slaat u twee vliegen in een klap. U selecteert en beoordeelt op een snelle, professionele en adequate wijze de kandidaat. Bovendien loopt u met deze werkwijze niet het risico dat een goede kandidaat gaat 'shoppen' bij andere werkgevers. Dat risico bestaat immers altijd bij de traditionele manier van testen, aangezien het over het algemeen geruime tijd duurt voordat het gehele proces doorlopen is.

Voordelig
Het IPP kost € 725,- exclusief B.T.W. per kandidaat. Dankzij de online toepassing wordt veel kostbare tijd bespaard en dat is terug te zien in de prijs; het IPP is gemiddeld 60 % goedkoper dan een traditioneel onderzoek.

Geen sociaal wenselijke antwoorden
Het is voor een kandidaat zo goed als onmogelijk om sociaal wenselijke antwoorden te geven; binnen het IPP zijn talloze checkvragen en kruisverbanden opgenomen.

De nieuwste inzichten
Het IPP is gebaseerd op de nieuwste onderzoeksinzichten. Veel onderzoeken die tot op de dag van vandaag gebruikt worden, zijn ontwikkeld in de jaren zestig. Het IPP onderzoekt gedrag vanuit verschillende invalshoeken en kijkt daarbij vooral naar de onderlinge samenhang van de verschillende aspecten. Op deze manier wordt een totaalbeeld verkregen. Daarnaast houdt het IPP rekening met het feit dat mensen in de loop van hun leven hun gedrag veranderen; het maakt het huidige gedrag inzichtelijk. Dit zijn twee belangrijke verbeteringen ten opzichte van het materiaal uit de jaren zestig.

Persoonlijke ontwikkeling
De uitkomsten van dit onderzoek vormen een uitstekend vertrekpunt voor het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor medewerkers. De uitkomsten geven hen inzicht in hun 'kerncompetenties' en 'valkuilen'. Hierdoor kunnen zij, al dan niet onder begeleiding van hun manager, werken aan het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit en gericht invulling geven aan hun carrière. De ervaring leert dat medewerkers hier zelf veel profijt van hebben.

Naar boven