NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Wat is het IPP®?

Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel is een diagnostisch instrument dat vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van iemand kijkt en daarbij vooral let op de onderlinge samenhang van de verschillende aspecten. Daardoor wordt een totaalbeeld van een kandidaat verkregen.

Het IPP wordt gebruikt voor:

Het IPP meet - naast intelligentie - ruim 55 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Juist door het toetsen van het gedrag dat iemand vertoont, kan een uitstekende voorspelling worden gedaan over het toekomstig functioneren van een kandidaat.

Het IPP bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel verschaft middels een vragenlijst inzicht in de intelligentie van een kandidaat. Deze vragenlijst kent een tijdslimiet. Dit onderdeel neemt circa 40 minuten in beslag.

Het tweede deel van het onderzoek is gericht op de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit levert naast gedragskenmerken tevens een aantal persoonlijkheidskenmerken op. Dit deel neemt ruim 2 uur in beslag.

In totaal omvat het onderzoek zo'n 750 vragen of stellingen en neemt circa 3 uur in beslag.

Zie ook de profielen

 

Download hier een voorbeeldprofiel in pdf-formaat, zoals een kandidaat die ontvangt

Download hier een voorbeeldrapportage in pdf-formaat, zoals de opdrachtgever die ontvangt