Competentie analyse?

Heeft u zich ook zo gestoord?

Heeft u zich trouwens de afgelopen tijd ook zo gestoord aan al die nieuwsbrieven die u toegezonden kreeg in een poging u vooral aan te sporen om een opdracht te verstrekken?


Het NIVP heeft daar met opzet niet aan meegedaan!


In een periode dat iedereen de tering naar de nering moet zetten, moet wennen aan een geheel nieuwe situatie en in eerste instantie vooral intern gericht bezig is, moet je mijns inziens je klanten en prospects niet lastig vallen met onnodige bijzaken.

Nu de economie weer licht aan het groeien is en de AEX recent weer het hoogste punt sinds twee jaar bereikt heeft, is het tijd om weer iets van het NIVP te laten horen.

Gezien het feit dat ook de arbeidsmarkt weer aantrekt en er links en rechts weer personeel wordt aangenomen, komt het belang van een wetenschappelijk ontwikkeld competentieonderzoek onmiddellijk weer naar boven.

Voor diegenen die daar nog niet eerder gebruik van hebben gemaakt, wil ik u een eenmalig kennismakingsaanbod doen.


De eerste vijf organisaties die zich aanmelden voor het afnemen van een Integraal PersoonlijkheidsProfiel, krijgen een introductie korting van 50% op het reguliere tarief van € 695,- ex BTW.

Om dit aanbod extra interessant te maken, zal ik
de resultaten van die eerste vijf onderzoeken persoonlijk aan u terugkoppelen!


Voor informatie over het Integraal PersoonlijkheidsProfiel
(IPP) verwijs ik u graag naar de website www.nivp.nl.


Tot snel!


Hans Blom

PS mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

 

Wist u dat.....

een IPP aanvraag zowel telefonisch als via email of Internet gedaan kan worden

email: info@nivp.nl

Internet: www.nivp.nl

telefoon 023 531 69 22 


Het NIVP dit jaar haar eerste lustrum viert!


 


het boekje 'Van valkuil tot Competentie' kosteloos kan worden aangevraagd.


 

 


 

 

.