NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Veel gestelde vragen

Klik op een van onderstaande vragen om naar het betreffende antwoord te gaan.

Moet ik mij voorbreiden op het IPP?
Nee, dat is niet nodig. Het grootste deel van de vragen gaat over uw persoonlijkheid; goede of foute antwoorden zijn dus niet mogelijk. Het is wel belangrijk om goed uitgerust aan het onderzoek te beginnen.

Terug

Kan ik het onderzoek onderbreken?
Ja, maar alleen na het afronden van een van de vragenlijsten en niet halverwege een vragenlijst. U kunt het onderzoek afsluiten en op een later tijdstip verder gaan. De gegeven antwoorden blijven opgeslagen. Bij het opnieuw inloggen, gebruikt u dan dezelfde log-in code.

Terug

Kunnen particulieren ook gebruik maken van het IPP?
Ja, iedereen kan gebruik maken van het IPP!

Terug

Wat is het voordeel van het IPP boven andere onderzoeken?
Dit onderzoek is, in vergelijking met andere onderzoeken, een veel betere voorspeller van het toekomstig functioneren van iemand. Dat komt omdat veel aandacht wordt besteed aan gedrags- en persoonlijkheidskenmerken, en omdat het onderzoek een geïntegreerd totaalbeeld verschaft. Daarnaast houdt dit onderzoek ook rekening met het gedrag van mensen zoals ze nu zijn, en niet hoe ze ooit zijn geweest.

Terug

Is het wel mogelijk een goed beeld van iemand te krijgen, zonder dat de onderzoeker iemand persoonlijk heeft gesproken?
Ja, dat is heel goed mogelijk. De digitale vorm van het IPP is jarenlang getest. Steeds weer bleek dat de uitkomst van het digitale IPP nagenoeg dezelfde was als die van een test op locatie bij BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING.

Terug

Houdt het IPP wel rekening met mijn privacy?
Uiteraard. De resultaten worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan de kandidaat en zijn/haar werkgever. Zie ook de gedragscode van het NIVP.

Terug

Is deze onderzoeksmethode wel wetenschappelijk onderbouwd?
Ja. Het IPP is mede ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en bovendien jarenlang getest en verder verfijnd. Het IPP voldoet verder aan alle voorwaarden waar goed onderzoek aan moet voldoen, en is valide, betrouwbaar en genormeerd.

Terug

Is dit onderzoek alleen handig voor werkgevers?
Nee, u heeft er zelf ook veel aan. U krijgt namelijk een haarscherp inzicht in uw valkuilen en kerncompetenties. Op basis daarvan kunt u zelf bepalen voor welke functies u geschikt bent en kunt u werken aan het vergroten van uw eigen persoonlijke effectiviteit.

Terug

Wat maakt het IPP zo geschikt voor werkgevers?
Allereerst is bij het ontwikkelen van het IPP goed geluisterd naar wensen uit het bedrijfsleven. Vervolgens is in samenwerking met een aantal gerenommeerde opdrachtgevers getest in hoeverre het IPP daadwerkelijk aan deze wensen tegemoetkomt. Dit heeft er in geresulteerd dat het IPP zeer praktisch in gebruik is. (online onderzoek op eigen locatie). Maar het belangrijkste wapenfeit van het IPP is toch wel dat het werkgevers daadwerkelijk inzicht geeft in het toekomstig functioneren van een kandidaat. Het maakt het makkelijker de juiste man op de juiste plaats te krijgen!

Terug

Hoe weet ik dat de kandidaat geen sociaal wenselijk antwoorden geeft, en ik dus een vertekend beeld krijg?
Bij de ontwikkeling van het IPP is er alles aan gedaan om te voorkomen dat de kandidaat sociaal wenselijke antwoorden kan geven. Onder meer door de vele checkvragen en de kruisverbanden binnen de ongeveer 750 vragen en stellingen.

Terug

Wat kost een IPP?
€ 935,- exclusief B.T.W. per kandidaat (inclusief mondelinge en schriftelijke rapportage). Het NIVP kan de prijs zo laag houden dankzij de online toepassing. Voor een vergelijkbaar onderzoek bedraagt de prijs al snel het drievoudige.

Terug