NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Informatie voor kandidaten

Het IPP is een diagnostisch instrument dat vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van iemand kijkt. Het IPP meet - naast intelligentie - ruim 55 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Dankzij de onderlinge samenhang van deze onderdelen wordt een totaalbeeld van iemand verkregen.

Het IPP bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel verschaft, middels een vragenlijst, inzicht in uw intelligentie. Deze vragenlijst kent een tijdslimiet. Dit onderdeel neemt circa 40 minuten in beslag. Het tweede deel van het onderzoek is gericht op uw persoonlijkheid. Dit deel neemt ruim 2 uur in beslag.

In totaal omvat het onderzoek zo'n 750 vragen of stellingen en neemt circa 3 uur in beslag.

Na afloop ontvangt u per ommegaande een exemplaar van uw 'Profielen' en een uitgebreide toelichting per mail. De opdrachtgever krijgt naast de onderzoeksuitslagen tevens een persoonlijke telefonische terugkoppeling.

Voorbereiding
Het IPP gaat grotendeels over uw persoonlijkheid, en dus zijn er geen goede of foute antwoorden. Het is dan ook niet nodig om u voor te bereiden op het onderzoek. Sterker nog; het is onwenselijk. U doet er verstandig aan de vragen naar eer en geweten te beantwoorden, want dat is de enige manier waarop u een objectief en waarheidsgetrouw beeld van uzelf krijgt. Zodoende kunt u aan de hand van de uitkomst zelf bepalen op welke wijze u uw carrière het best invulling kunt geven.

Naar boven