NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Informatie voor selecteurs

Stel, u wilt van een sollicitant of een medewerker weten of deze voldoet aan de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van een beoogde functie. En dan?

Lees verder...