NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Informatie voor selecteurs

Stel, u wilt van een sollicitant of een medewerker weten of deze voldoet aan de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van een beoogde functie. En dan?

Het onderzoek neemt ongeveer drie en een half uur in beslag, en omvat ruim 750 vragen en stellingen. Het eerste deel van het onderzoek verschaft, middels een vragenlijst, inzicht in de intelligentie van een kandidaat. Deze vragenlijst heeft een tijdslimiet. Dit onderdeel neemt circa 40 minuten in beslag.

Het tweede deel van het onderzoek is gericht op de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit levert naast gedragskenmerken tevens een aantal persoonlijkheidskenmerken op. Dit deel neemt ongeveer 2 ½ uur in beslag.

Samengevat:

Aandachtspunten

Naar boven