NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

De geschiedenis van het IPP®

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig ontstond bij een groeiend aantal werkgevers de vraag naar een onderzoeksmethode die meer inzicht verschafte in de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van medewerkers.

Langzaam groeide het besef dat intelligentie en ervaring weliswaar belangrijke factoren zijn bij het selecteren van sollicitanten, maar dat toch vooral de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van doorslaggevend belang zijn bij het selecteren van 'de juiste man op de juiste plaats'.

Immers: iemand kan een IQ van 130 hebben, maar tegelijkertijd in het sociale verkeer totaal niet functioneren. Toch lastig voor een accountmanager...

BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING heeft ingespeeld op die trend en begon, bij gebrek aan goed materiaal, met de ontwikkeling van het IPP. (zie ook: de grondslag van het IPP)

De uitgangspunten luidden als volgt:

De afgelopen vijftien jaar heeft BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING hard gewerkt aan de ontwikkeling van het IPP, in nauwe samenwerking met de faculteit Psychologie en Communicatiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De laatste jaren is het instrument steeds verder verfijnd, met dank ook aan een aantal organisaties die daarbij steeds hun input leverden. Inmiddels heeft het IPP zich een uistekende positie op de Nederlandse markt verworven. Het geeft op een praktische wijze inzicht in gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Op basis hiervan wordt een glashelder advies uitgebracht.

De aanvankelijke scepsis over deze digitale vorm van onderzoeken, is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Het blijkt zeer wel mogelijk om een gefundeerd oordeel uit te spreken over een kandidaat die op afstand onderzocht wordt. De combinatie van de 'ogen' van de opdrachtgever, de resultaten van het IPP en de interpretatie-expertise van BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING garandeert een uitkomst die identiek is aan die van een onderzoek en interview op locatie bij BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING.

Naar boven