NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

De perfecte match

De perfecte match tussen functie en kandidaat wordt niet alleen bepaald door de expertise en ervaring van een sollicitant. Veel belangrijker nog is de persoonlijkheid van een kandidaat. Die persoonlijkheid bepaalt namelijk of iemand succesvol kan zijn in de beoogde functie.

Bij het selecteren van een kandidaat speelt zijn of haar cv vaak een grote rol. Er wordt bekeken in hoeverre zijn ervaring en kennis aansluiten bij de vacature. Ook al lijkt de kandidaat op basis van bovenstaande uitermate geschikt voor de functie, daarmee is nog niet gezegd dat hij de juiste man op de juiste plaats is.

Wellicht heeft u zelf wel eens meegemaakt dat u op basis van een cv hoge verwachtingen had van een kandidaat. Verwachtingen die tijdens het sollicitatiegesprek niet werden waargemaakt. Dat had naar alle waarschijnlijkheid te maken met de persoonlijkheid van de kandidaat. Met andere woorden; ervaring en expertise van een sollicitant geven geen garantie voor een succesvol functioneren, maar vormen slechts een voorwaarde om een stapje verder te komen in de procedure.

De volgende stap is bekijken in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat voldoet aan de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken die de betreffende functie vraagt.

Het IPP is hét instrument om dit te toetsen. Naast intelligentie worden 55 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeten. Op basis daarvan kan uitstekend voorspeld worden hoe de kandidaat zal functioneren en of hij succesvol kan zijn binnen zijn functie. Hoe beter de match, des te groter is het rendement uit uw investering.

Naar boven