NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Wat is het IPP®?

Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel is een diagnostisch instrument dat vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van iemand kijkt en daarbij vooral let op de onderlinge samenhang van de verschillende aspecten. Daardoor wordt een totaalbeeld van een kandidaat verkregen.

Het IPP wordt gebruikt voor:

Lees verder...