NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Nico van de Ven, voormalig Managing Director Oracle Nederland en Directeur Pragma Management Consulting te Beverwijk

'Dankzij de jarenlange feedback van vele organisaties, heeft het IPP zich ontwikkeld tot een uitstekend hulpmiddel bij het vormen van teams. Om een team goed te laten functioneren is het belangrijk ook minder voor de hand liggende eigenschappen en competenties van medewerkers te kennen. Het IPP brengt die essentiële eigenschappen aan het licht. De competenties bij medewerkers worden zichtbaar gemaakt, en dat wordt ook door de overige teamleden als waardevol ervaren.

Daarnaast is het IPP voor medewerker én manager een plezierig en werkbaar hulpmiddel als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker. Sterker nog: het IPP ondersteunt door wederzijds inzicht in en begrip voor het gedrag van anderen, de open communicatie op het werk tussen medewerkers onderling en tussen de medewerker en manager.'

Klik op een van onderstaande namen om naar de bewuste tekst te gaan.