NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Lonneke op 't Broek, Personeelsfunctionaris Zorgcentrum West (Stichting Cascade) te Utrecht

'Zorginstellingen hebben de neiging hun personeelsbeleid op z'n beloop te laten. Er wordt onvoldoende bekeken of medewerkers wel goed functioneren. Dat leidt tot frustratie van die medewerkers en een inefficiënt personeelsbeleid.

Ook bij Cascade, een zorginstelling voor ouderen, was er heel wat werk aan de winkel. Ik heb toen voor het eerst het IPP ingezet, bij een teamleidster. Zij functioneerde niet, maar was het daar zelf niet mee eens. Nadat ze het IPP had gedaan, viel het kwartje. Ze zag in dat ze niet op de juiste plek zat en belangrijker nog; ze begreep waarom. Ze heeft nu een veel realistischer zelfbeeld en kent haar kracht en haar zwaktes. Zo helpt het IPP om de juiste personen op sleutelfuncties te krijgen én creëer je tevreden medewerkers. Je laat zien dat je je mensen serieus neemt, dat je ze waar mogelijk wilt helpen en dat je je best doet om ze een goede plek te geven. Het IPP heeft veel meer toegevoegde waarde dan een asessment. Iemands persoonlijkheid bepaalt uiteindelijk zijn functioneren en daar draait het nu juist om bij dit onderzoek. Sterker nog; wij zijn zo tevreden over deze methode dat we hebben besloten een contract afsluiten met het NIVP en het IPP structureel gaan inzetten als personeelsinstrument.'

Klik op een van onderstaande namen om naar de bewuste tekst te gaan.