Selecteren bij ontslag ..?

SELECTEREN BIJ ONTSLAG? Kan dat nu echt ...?

Hartelijk welkom bij de meest recente nieuwsbrief van het NIVP. Middels deze brieven houden wij u periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid.

Deze keer gaat het over het selecteren bij ontslag, een nieuw nog onbekend fenomeen.

Bij Instroom is objectieve en professionele selectie al lang en breed een algemeen geaccepteerd begrip. Ook bij Doorstroom wordt het steeds vaker toegepast.

De achterliggende periode heeft ons geleerd, dat binnen het huidige economische klimaat, dit bij Uitstroom nog geenszins het geval is. Ook nu minister Donner de mogelijkheden daartoe geschapen heeft.

Selectie is tegenwoordig echter ook bij reorganisaties mogelijk. Zij het dat u terecht aan strenge voorwaarden moet voldoen. In de bijgaande artikelen krijgt u een beter inzicht in de mogelijkheden zoals die nu gangbaar zijn.

 

Daarmee kunt u voorkomen dat snelheid boven kwaliteit gaat. Iets dat in het achterliggende jaar zeker het geval geweest is, met alle risico's van kapitaalvernietiging op de koop toe.

 

Zoals u dat van het NIVP gewend bent, ontvangt u een korte, heldere en praktische nieuwsbrief, waar u als ondernemer iets aan heeft. Informatie die u helpt de juiste keuzes te maken.

 

Heeft u al een reorganisatie achter de rug en moet er nog een ronde volgen, dan kunt u gebruik maken van deze nuttige achtergrondinformatie. Heeft u nog een eerste reorganisatieronde voor de boeg dan kan het u wellicht helpen de juiste keuzes te maken.

 

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met Tim van der Hulst of Faera Soeprapto, zij staan u graag te woord.

 

Voor nu veel wijsheid en succes, want het blijven altijd de moeilijkste beslissingen.

 

Hans Blom

PS Mocht u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wensen te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

 

Wist u dat...

...uit onderzoek is gebleken dat 41% van de reorganiserende bedrijven de prestaties ziet afnemen?

...onzekerheid over werk slechter is voor de gezondheid dan roken?

Lees verder >>

 

Kwaliteit of snelheid?

Menig werkgever snijdt momenteel in zijn personeelsbestand om op deze wijze kosten te besparen. Maar snelheid lijkt boven kwaliteit te gaan. Een gemiste kans...?

 

Lees verder >>

 

Ruimte selectief ontslag onbenut.

Werkgevers maken nog nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om bepaalde werknemers makkelijker onmisbaar te verklaren bij reorganisaties!


Lees verder >>

 

 


 

 

U kunt zich hier afmelden voor de NIVP Nieuwsbrief.