NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Gedragscode

Het uitgangspunt
Eerbied voor de medemens is het uitgangspunt voor de gedragscode van het NIVP. Het NIVP beschouwt cliënten als zelfstandige en verantwoordelijke personen die recht hebben op het ontplooien en verwezenlijken van hun ambities en mogelijkheden. Het NIVP geeft vorm aan het beroepshandelen van individuen, groepen en organisaties, met als doel het verhogen van de effectiviteit.

Lees verder...